YAŞAM KOÇLUĞU EĞİTİMİ

 

Koçluk Nedir? 

Kelime olarak koçluk ”coaching”; birini bir yerden başka bir yere götürme anlamına gelir.

Koçluk: İstenen yaşama ve hedeflere ulaşmak için koç ( coach ) ve danışan ( coachee ) arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisidir. Kişilerin var olan potansiyellerini ortaya çıkararak, ulaşılabilir hedeflere ve olasılıklara odaklanan bir öğrenme ve gelişim sürecidir.

Koçluk; doğru sorular ile kişilerde farkındalık yaratma sanatıdır.

Yaşam Koçluğu Eğitimini Kimler Almalı?

  • Profesyonel bir koç olarak kendi işini yapmak isteyenler
  • İnsanların hedefleri doğrultusunda onlara koçluk desteği ile yardımcı olmak isteyenler
  • İş yerinde takım arkadaşlarına koçluk yapmak isteyenler
  • Kendi yaşamının koçu olmak isteyenler
  • Başkalarının yaşamlarına dokunarak onların değişimine ışık olmak isteyenler

Yaşam Koçluğu Eğitim İçeriğinde Neler Var?

Nish Coaching Yaşam Koçluğu Programı içeriği 3 Modülden oluşur, her bir modül 2 tam gün sürmektedir.

MODÜL  – 1 : ZİHİNSEL YAPILANMA

-Ben’in Keşfi
-Kimlik-Kişilik-Karakter
-Yaşam Alanı-Amaçlar,Değerler, İnançlar
-Öğrenme
-Mantıksal Algı Boyutları
-İçsel ve Dışsal Kaynaklar
-Dil ve Çerçeveler
-İletişim İlkeleri- boyutları-algı pozisyonları
-Etkin Gözlem-Dinleme
-Uyum

MODÜL – 2 : KOÇLUK BECERİLERİ 

-Soru Sorma Sanatı
-Mevcut Durum Farkındalık ve Analiz
-Deneyim Genişletme: Bireysel Farkındalık
-Bakış Açısı Değiştirme-Geliştirme
-Algı Konumları
-Duygu Yönetimi
-Karar Sistemleri ve Seçimler
-Yaratıcı Çözümler Üretme
-Yeni Davranış Geliştirme

MODÜL – 3 : UYGULAMA ETKİNLİĞİ

-Geribildirim
-Karşındakini Modelleme
-Hedef Belirleme-Hedeflerle çalışma
-Strateji-Kaynak ve Kısıtlar Çerçevesi
-Planlama ve Sonuç Çerçevesi
-Zaman Yönetimi

Eğitimde Verilecekler

Yaşam Koçluğu Eğitimi El Kitabı

Kişilik Testleri

Koçluk Formları

Yaşam Koçluğu Sertifikasyon Süreci

  1. Tüm derslere eksiksiz katılmış olmak
  2. Uygulamalardaki performansında başarılı olmak
  3. Sözlü sınav
  4. 50 Saat süreyle koçluk yaparak raporlama

Bu süreçleri başarıyla tamamlayan koçlarımıza uluslararası geçerliliği olan ‘LIFE COACH’ sertifikası verilecektir.

Comments are closed.