Kuantum Psikoloji Uygulayıcı Eğitimi


Amazing-6

Evrenin ruhuna dokun! Tüm Travmaların ardındaki ‘SEN’

Dönüşümü Yaratan Kuantum Tekniklerini Öğrenmeye Hazır mısın? 

Kuantum Psikoloji tüm parçaların, tüm travmaların ve tüm sahte benliklerin ötesinde orada olan ”sen”le ilgilenir. Bu anlamda kuantum seansları klasik psikoterapi yaklaşımlarından farklı bir bilinç ile hareket eder. Kuantum Bilinç deneyimi bir şeyleri bütünleştirmekle ilgili değildir; altta yatan birliği, tüm parçaların birbiriyle bağlantılı olma durumunu, fark etmek ve deneyimlemekle ilgilidir.

Evrensel enerji insanın gelişimi için ihtiyacı olan tüm imkanları sistem içerisinde barındırır. İnsanın sınırlayıcı inançları ve düşünceleri bu enerjiyi kendi gelişimi, daha mutlu, dengeli, sağlıklı bir hayat yaratması için kullanmasına engel olur. her sınırlayıcı inanç ve düşünce kalıbı aslında enerjiden oluşan bedenimizi etkiler. Korku, endişe, panik, öfke, suçluluk, değersizlik, sevilmeme gibi olumsuz duygular hücrelerimizin beslendiği enerjiyi emer. İşte bu noktada kuantum psikolojisi insanın kendini tanımasını, evrensel sistemin işleyişini anlamasını, kuantum düşünce sistemini ve kuantum dönüşüm modellerini hayatına uyguladığında bedensel, ruhsal, zihinsel olarak dengeli bir yaşam sürmesini sağlar.

Kuantum psilokojisini ve bu sisteme bağlı olarak oluşturulan kuantum modellerini kullanarak;

-Hayatımızı kökten değiştirecek evrensel gücü fark ederiz.

-Zihnin ürettiği otomatik, sıradan ve basit düşünce kalıplarını tamamen değiştirerek kuantum bilinç farkındalığı ile düşünmeyi öğreniriz

-Duygularımız arasındaki boşlukları fark ederek duyguları kuantum bilince göre yeniden düzenleriz.

-Kuantum iletişim modelleri ile iletişim ustası haline geliriz.

– Profesyonel olarak ‘insanı okumayı’ öğreniriz. Bu bilinçle ilişki halinde olduğumuz kişilerin o an içinde neler düşündüklerini, neler hissettiklerini fark ederiz ve bu doğrultuda ilişkilerimizi sabote eden tüm kör noktaları ortadan kaldırarak mutlu ilişkiler yaratırız.

-Bedensel enerjimizi kullanmayı öğreniriz. Bu sayede sağlıklı, enerjisini doğru kullanan bireyler haline geliriz.

-Kuantum nefes ile bedeni şimdiye kadar mahrum bıraktığımız ruhsal gıdası ile yeniden besleriz.

-Tam anlamıyla yeniden doğarız ve saf kuantum bilincin hakim olduğu zihinle kendi mucizelerimizi yaratırız.

Eğitim Modeli:

Kuantum Psikolojisi uygulayıcı eğitimi teorik bilgi ve ardından kuantum modellerinin uygulamaları ile desteklenir. Kuantum terapist adayı eğitim boyunca kendi öz dönüşümü için gerekli olan tüm modelleri deneyimlerken diğer taraftan uygulama seanslarıyla pratik olarak kendini profesyonel seanslara hazırlama imkanı bulur.

Kuantum Psikoloji ve Uygulayıcı Eğitimi içeriğinde Neler Var?

KUANTUM BİLİNÇ VE PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ

Kuantum Nedir?

Kuantum fiziği ve psikoloji

Kuantum Bilinci Keşfetmek

Kuamtum Bilincin Sıçrama Taşları

Şeylerin Kalabalığından Kaçıp Kurtulmak

GÖRÜNEMEYENİ GÖZLEMLEMEYİ ÖĞRENMEK

– 1. Düzey Dalga fonksiyonu

Düşünce Dalgalarını Gözlemleme

İki bakış açısı

Düşünceler Arasındaki Boşluk

Düşünen Kim?

Tanıklık – Tanık Kim?

Ben Olmayan ‘Ben’ler

Obje Olarak Düşünceler

DUYGULARIN ENERJİSİ 

-2. Düzey Evren Enerjiden Yapılmıştır

Nefesler Arasındaki Boşluklar

Duygularla Çalışma – Duyguların Dönüşümü

Duygusal Enerjinin Özellikleri

Duygusal Enerjinin Olumlu Özelliklerini Kullanma

Korkularla Çalışmak

Üzüntü Üzerine  Çalışmak

Öfke Üzerine Çalışmak

Kıskançlık Üzerine Çalışmak

Abur cubur ve Gereksiz Yemek Yeme İsteği Üzerine Çalışmak

SIFIRA ULAŞMAK 

-3. Düzey. Gözlemci, evrenin parça-(cık)/kütle yönünün yaratıcısıdır.

Bilinç Parçacıklarını Gözlemleme

Gözlem Gerçekleri Yaratır

“Gözlemcinin Yaratıcı Yönünü” Keşfetme

Kuantum Bilinçliliğin Prensipleri

Etiketler – Kendimize ve Başkalarına Koyduğumuz Etiketleri Kaldırma

Sınırlar ve İnançlar

Sınırların Ötesine Geçiş

Otomatik Cevapları Ortadan Kaldırma

Otomatik Cevaplar Oluşturma

İç Çatışmaları Çözme

”Şekil Olarak’ Hissetmek

ZAMAN KAVRAMI

-4. Düzey: Siz, bilincin zaman boyutunun gözlemcisi/yaratıcısınız.

Kuantum Psikolojisi ve Hologram

Zamanın ötesine gitmek için ilk adımları nasıl atarız?

Zamana Bağlı İnançlardan Kendinizi Nasıl Arındırırsınız

Zamanın, yaratılmış gerçeklik üzerindeki etkisini fark etmek.

Zaman Etiketleriyle Olumsuz Duyguyu Sonlandırmak

Zaman Ne Kadar Önemlidir?

UZAY- SON SINIR

– 5. Düzey Kuantum Psikoloji İlkeleri Açısından Bilincin uzay yönünün ötesine geçmek

Başlangıç Zihni – Zen Zihni

Zihinsel görüntülerin etrafındaki boşluğu fark etmek.

Var Olmak İçin Boşluk

Boşluktan Forma

İçimizdeki Boşluk

Vücudun boşluğu.

Duygusal Boşluk

Boşluğu birleştirmek.

YAŞAYAN HİÇLİK 

– 6. Düzey Enerjinin, uzayın, kütlenin ve zamanın tüm yönlerinin ötesindesiniz.

Einstein’ın bilmecesi.

Paralel Evrenler

Psikoloji

Dinsel Sistemler

İlişki Süreci

Fiziksel Vücut

SIRADAN GERÇEKLİĞİN ÖTESİNE GEÇMEK

7. Düzey Gözlemci gözlenendir.

Kuantum Psikolojisi ve Yeni Dönem

Önceden Yaratılmış Parça(cık) Kimlikler

Gözlemci, Gözlemlenen ile Aynı Maddeden Oluşmuştur

Kuantum Sıçrayışı

SON YOLCULUK 

BİLİNÇ 

Düşünür Yok

Hisseden Birinin Olmayışı

Duyguları Olan ‘Sen’Kavramı yoktur

Sadece Varoluş

KUANTUM NEFES 

KUANTUM YARATIMI

KİŞİSEL ENERJİYİ HAREKETE GEÇİRME

KUANTUM DİLİ YARATMA

KUANTUM İLETİŞİMİ

KUANTUM TAVRI 

Kuantum Huzuru Yaratma

Kuantum Zenginliği Yaratma

 Eğitim Tarihleri: 

Hafta İçi Akşam Sınıfı:

15 Şubat – 9 Mayıs  Saat:19.00-22.00 

Hafta Sonu Gündüz Sınıfı:

20 Şubat- 23 Nisan Saat:11.00-15.00

Eğitim toplam 40 saattir. 

SERTİFİKASYON

Eğitime katılanlar ve uygulamalarda başarılı olanlar  KUANTUM PSİKOLOJİ UYGULAYICISI’ sertifikası almaya hak kazanırlar.

Kayıt ve detaylı bilgi için: 0 212 230 64 98 – info@nishcoaching.com

Comments are closed.