AİLE DİZİMİ

11 Mayıs PAZAR , 14.30 – 17.30

Aile ve atalarıyla helalleşmek ve ailevi yüklerinden özgürleşmek isteyen herkesi bekliyoruz,
Lütfen kayıt yaptırın.

AİLE DİZİMİ NEDİR?

1990’lı yıllarda Almanya’da ortaya çıkmış olan Aile Dizimi Terapisi, ailenin kuşaklar boyunca, birbirine görünmez bağlarla bağlı olduğu anlayışına dayanmaktadır. Sistemin kurucusu Bert Hellinger aynı zamanda bir pedagog ve psikoterapisttir.
AİLE DİZİMİNİN FAYDALARI NELERDİR:
Çalışmanın ana hedefi kendi hayatımızda ve ailede yaşanan tıkanıklıklara, blokajlara ilişkin gerçekle yüzleşmektir. Hayata, ailemizden ve atalarımızdan getirdiğimiz genetik ve ruhsal bir mirasla geliriz. Sürekli tekrarlayan parasızlık, iflas, borç, ilişki kuramama, boşanma, aldatma, aldatılma, depresyon, fiziksel hastalıklar vb. sorunlarımızın temelinde bu ruhsal miras nedeniyle üstlendiğimiz rol olabilir. “Dede turşu yemiş, torunun dişi kamaşmıs” atasözü, tam da bu durumu anlatır. Bu süreçte aynı zamanda bize ait olmayan , aile büyüklerimizden aldığımız yükleri de onlara teslim ederiz. Kendi içinde organik bir yapıya sahip olan bu sistem, bugüne kadar tasarlanmış en derin ve güçlü terapilerden biridir.
GEÇMİŞ NESİLLERDEN GELEN RUHSAL MİRASIMIZ NE ŞEKİLDE OLUŞUR?
Aile içinde veya dışında birine yapılmış bir haksızlık, ölü doğan çocuklar, kürtajlar, evlatlık verilenler, cinayetler, erken ölümler, önemli hastalıklar, erken dönemde anneden kesinti, zorunlu göçler gibi geçmişte yaşanmış bu sorunlar sonra gelen nesillerde bir aile üyesinde depresif ruh hali, bağımlılıklar (alkol gibi) panik halleri, fobiler, izah edilemeyen korkular, yeme bozuklukları, uzun süren yas halleri, kronik yorgunluk, ilişkilerde yaşanan zorluklar, öfke, gibi yaşamın akışını engelleyen ve kökü ailedeki saklı dinamikte gizli bir kaynağı gösteriyor olabilir.
AİLE DİZİMİ TEKNİĞİ NASIL UYGULANIR?
Sayıları 5-15 arasında değişen bir grup katılımcı, bir daire şeklinde otururlar. Danışman, danışandan katılımcılar arasından aile üyelerini temsil edecek temsilciler seçmesini ister. Danışan bu temsilcileri alana yerleştirir. Temsilciler kendilerini serbestçe alana bırakırlar ve söz konusu aile üyelerinin dinamik ilişkilerine ulaşır , duygularını deneyimlerler. Aile üyelerini temsil eden ve danışanı daha önce görmemiş bu temsilciler o kişinin duyguları ile hisseder ve bunları ifade ederler. Dizim sırasında 2 eylem vardır; birincisi aileyi etkileyen saklı kalmış dinamiğin ortaya çıkarılması eylemidir. İkincisi ise iyileştiren hareket ve sözlerin aileyi çözüme ve yeni bir dengeye kavuşturması eylemidir. Sevgi ancak bu şekilde yeniden akmaya başlar. Sistem (Aile) dizimlerinde hem danışan (sorunu dile getiren) hem de temsilciler alandadır ve aktiftir. Temsilcilerin pasif olması söz konusu değildir. Dolayısıyla her aile diziminde, hem danışan (sorunu dile getiren) hem de temsilciler alandadır ve aktiftir. Her çalışmada hem danışan, hem de temsilciler şifalanır.
AİLE DİZİMİNİZE BAKTIRMAK İSTİYORSANIZ, LÜTFEN KAYIT YAPTIRIN

FİYATLANDIRMA: Danışan: 300 tl , Temsilci-Gözlemci: 50 tl
NİSH COACHİNG Adres: Teşvikiye Mah. Güzelbahçe Sok. Güzelbahçe Apt. No:29 K:2 D:8 Nişantaşı / Şişli / İstanbul
Terapist: EVREN GÖNENÇ (Psikolog ve Kuantum Enerji Terapisti) www.evrengonenc.com

Comments are closed.